B-IV-m-B-20080, 1920

B-dul Ghencea nr. 20, Mun. București

 

Complexul funerar situat în incinta Cimitirului Ghence, a fost construit în jurul anului 1920 din iniţiativa şi cu sprijinul „Aşezământului Regina Maria pentru Cultul Eroilor“.

Complexul funerar este format din două construcţii asemănătoare, aşezate faţă în faţă. În spațiul dintre ele aflându-se cruci inscripţionate cu numele morților de război căzuţi în campaniile din anii 1916–1919. Pe colțurile consolelor ce aparțin celor două corpuri sunt reprezentate însemnele heraldice ale Transilvaniei, Olteniei, Dobrogei și Valahiei, încadrate în medalioane. Deasupra celor două construcții, se află doi vulturi din bronz, reprezentați în zbor planat.

Pe plăcile de marmură fixate pe zidurile complexului funerar, sunt scrise numele a 2.295 morți de război (conform Oficiului Național pentru Cultul Eroilor). În osuarele amenajate în subsol se află rămăşiţele a sute de eroi necunoscuţi.