Mausoleul din Galați

1925-1927

Bd. George Coșbuc, nr. 221, Cimitirul Eternitatea, mun. Galați, jud. Galați

Dedicat morților de război căzuți în Războiul de Independență, în Primul și al Doilea Război Mondial, mausoleul a fost construit între anii 1925-1927, după planurile arhitectului șef al primăriei Galați, Mihail Popescu.

Mausoleul este o construcție monumentală cu două nivele, unul la demisol, celălalt în forma unei terase, împrejmuită de un zid lucrat în cărămidă și mozaic. Nivelul superior are o formă de cruce, iar bolta interioară a pridvorului este pictată în frescă. Deasupra acoperișului se află un grup statuar din piatră artificială, a cărui compoziție cuprinde două personaje alegorice, simbol al vitejiei și recunoștinței, steaguri de luptă și elemente ale echipamentului de război, realizat de F(ernando) Celino. Mausoleul adăpostește osemintele a 2372 militari din fostul județ Covurlui, căzuți în cele 3 războaie.