VN-IV-m-A-06632, 1928-1938

Sat Mărăști, com. Răcoasa, jud. Vrancea

Mausoleul se află în satul Mărăşti, comuna Răcoasa, județul Vrancea și este poziționat pe locul în care între 9-17 iulie 1917, s-a desfășurat una din marile bătălii ale Primului Război Mondial. Construit din inițiativa Societății „Mărăști”, mausoleul împreună cu complexul aferent, ocupă o suprafață de 1000 km².

Atât mausoleul, cât și poarta de la intrarea în satul Mărăști, au fost realizate după proiectul arhitectului Pandele Șerbănescu și executate în antrepriză de Gavril Petrescu.

Fațadele mausoleului sunt decorate cu două basoreliefuri turnate în bronz, realizate de către sculptorul Aurel Bordenache și înfățișează scene din lupta de la Mărăști din anul 1917. Lucrările de la Mausoleu au fost teminate in anul 1938, reînhumările osemintelor mortilor de război au fost făcute în perioada cuprinsă între 1940-1941.

La subsolul mausoleului se află criptele în care sunt depuse osemintele militarilor români, ruşi şi germani, în total 5.342 de persoane. Aceste cripte au fost închise cu geamuri de cristal și decorate, după desenele Reginei Maria, cu îngeri cu aripile larg desfăcute și ornamente florale. Aici a fost depus sarcofagul mareşalului Alexandru Averescu. În subsolul mausoleului există şi un muzeu în care sunt expuse trofee militare, hărţi, documente, fotografii, alături de obiecte ce au aparținut generalului Văitoianu.