AG-IV-m-A-14017, 1927-1935

Sat/com Valea Mare Pravăț, pe dealul Mateiaș, jud. Argeș

Amplasat pe dealul Mateiaș, în apropiere de comuna Valea Mare Pravăț, pe drumul european E574 (DN 73), la 11 kilometri de Câmpulung Muscel, spre Brașov, a fost construit în memoria luptelor din octombrie – noiembrie 1916, când soldații români au opus o eroică rezistență, întârziind înaintarea armatei germane spre București. A fost ridicat din inițiativa filialei locale a Societății „Cultul Eroilor” (1927) cu participarea materială a localnicilor. Mausoleul, impunător prin poziție și monumentalitate, a fost construit de antrepriza italianului De Nicolo, între 1928-1935, după planurile arhitecților Dumitru Ionescu-Berechet și State Baloșin. Lucrările de construcție au început în anul 1927 și s-au finalizat în 1935.

Mausoleul se compune din osuar (aflat la subsol), capelă și turn. Osuarul adăpostește un sarcofag transparent unde se află osemintele a 416 ostași români neidentificați; capela are în interior lucrări din mozaic reprezentând scene din Primul Război Mondial, iar pe cupolă sunt înfățișate personalități din istoria poporului român. Există și o frescă religioasă reprezentând pe Iisus Hristos și pe Sfânta Fecioară.

Turnul descrie în exterior o cruce, iar în interior dispune de o scară în spirală (colimaçon/colimason), terminată cu un foișor. Ușa de intrare prezintă bogate elemente artistice decorative florale.