GR-II-m-A-14967.06, 1926-1932

Sat/com. Comana, str. Radu Șerban 392, jud. Giurgiu

Mausoleul, situat la 35 de km sud de Bucureşti, între zidurile mănăstirii Comana, a fost ridicat în memoria bătăliei din zona Comana-Neajlov din noiembrie-decembrie 1916, când ostașii români s-au opus armatelor comandate de feldmareșalul von Mackensen, în înaintarea rapidă a acestora de ocupare a Bucureștilor.

Mausoleul-paraclis de la Mănăstirea Comana a fost construit în 1926, la inițiativa lui Nicolae Iorga și a Reginei Maria, pe locul fostului paraclis ridicat de domnitorul Șerban Cantacuzino. Construcția a fost susținută de Societatea „Cultul Eroilor”, fondurile fiind obținute prin subscripție publică și ajutor de la Guvern. Antreprenorul lucrării a fost italianul G. Rigutto, iar pictura murală interioară a fost realizată de pictorul Gheorghe Chirovici.

În cripta mausoleului au fost depuse osemintele a 720 morți de război (români, bulgari, turci, ruși și germani), iar în cele 33 de cripte individuale reprezentate prin 19 firide, au fost înhumați 42 de soldați români (27 identificaţi şi 15 neidentificaţi). De asemenea, în mausoleu au mai fost înhumaţi, în cele 33 de cripte individuale reprezentate prin 19 firide, un număr de 42 de eroi români (27 identificaţi şi 15 neidentificaţi). Cei 762 de eroi au fost exhumaţi din curtea mănăstirii Comana şi din diferite localități de pe raza fostului judeţ Vlaşca .